אגדות איפקס: מה S בחנות הפריטים? | GreateGame, сенирные товары п אגדות איפקס

0

חנות איפקס היום

אגדות איפקס: מה בחנות הפריטים?

ל- Apex Legends יש חנות חיה עם מספר מטבעות ופריטים סיבוביים. תוכלו למצוא את הפריטים השבוע המופיעים מתחת, כמו גם מדריך למטבעות ולזמן איפוס של חנות אגדות Apex.

ברור ששום דבר לא מתקרב לתחושה המפוארת של ניצחון BR (מלבד עישון לחלוטין של צוות בזירה ואז סיבוב 3 ציד אותם), אבל ? הפרד את עצמך מהשחקנים של היום-אחד עם כמה מהעורות המדהימים של איפקס. . !

חנות פריטי Apex Legends: אירוע קולקציית Sun Squad

חנות איפקס היום

Г בעבודה б и и б б б б б б б б б к кары ы к кары ы i и о оазשיים таыשיים тé נוספים е медиа פבר.com сзайес рекомндации д с сощеса н ц л с сенשיים л б б л ленены к к ы ы ы ы о о ы i Oзатели сециניי возожноси кדיר ение новоси оновения иmы ноые медиа פברן ыодишитес на нови instagram פייסבוק YouTube twith косею PlayApexShop.

.

אגדות Apex Apex

.

Ы собиובץ.com и перейи на внешний в б б й й. . . Содержимמוד.

Гавная информация легены вопроы о оеы седения п н новоси медלוח о ы ы ы ы ы б ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ф ф i inst ы ы ы ы ы ы ы ы ы

© Electronic Arts Inc., .

., 2017.

© Electronic Arts Inc., .