עורות אלוף לליגת האגדות: ליגת האגדות עורות על Mobafire, עור ליגה

0

אפליקציות יישום חדש

בואו נצא עם סיבוב חדש לאלוף בחינם ליגת השבוע החדשה של Lengends.

ליגת האגדות אלופת עורות

מערך (23) < [0]=>מערך (20) < ["skin_id"]=>מחרוזת (4) “1721” [“Display_Name”] => מחרוזת (13) “Briar Classic” [“Champion_ID”] => מחרוזת (3) “181” [“champion_name”] => מחרוזת (0) “” [ “url_str”] => מחרוזת (13) “briar-classic” [“client_id”] => מחרוזת (6) “233000” [“סוג”] => מחרוזת (7) “קלאסי” [“מחיר” => מחרוזת (1) “0” [“Chroma_Count”] => מחרוזת (1) “0” [“is_available”] => מחרוזת (1) “1” [“is_deleted”] => מחרוזת (1) “0” [[ “adming_date”] => מחרוזת (19) “2023-09-13 00:00:00” [“הסרה_דייט”] => מחרוזת (19) “0000-00-00 00:00: 00” [“ציון”] => מחרוזת (1) “1” [“Header_Score”] => מחרוזת (1) “0” [“viv_count”] => מחרוזת (1) “3” [“תגובה_קונט”] => מחרוזת (1) “0 “[” last_comment_ts “] => מחרוזת (19)” 0000-00-00 00:00:00 “[” isNew “] => int (1) [” url “] => מחרוזת (18)” Briar-Classic -1721 “> [1] => מערך (20) < ["skin_id"]=>מחרוזת (4) “1722” [“Display_Name”] => מחרוזת (19) “שדים רחוב Briar” [“Champion_ID”] => מחרוזת (3) “181” [“champion_name”] => מחרוזת (0) “” [“url_str”] => מחרוזת (19) “Briar-Street-Demons” [“Client_ID”] => מחרוזת (6) “233001” [“סוג”] => מחרוזת (0) “” [“מחיר”] => מחרוזת (4) “1350” [“Chroma_Count”] => מחרוזת (1) “8” [“is_available”] => מחרוזת (1) “1” [“is_deleted”] => מחרוזת (1) “0 “[” adming_date “] => מחרוזת (19)” 2023-09-13 00:00:00 “[” הסרה_דייט “] => מחרוזת (19)” 0000-00-00 00:00:00 “[” ציון “] => מחרוזת (1)” 0 “[” Header_Score “] => מחרוזת (1)” 0 “[” VIVE_COUNT “] => מחרוזת (1)” 2 “[” תגובה_קונט “] => מחרוזת (1) “0” [“last_comment_ts”] => מחרוזת (19) “0000-00-00 00:00:00” [“isnew”] => int (1) [“url”] => מחרוזת (24) “Briar -סטריט-דמונים -1722 “> [2] => מערך (20) < ["skin_id"]=>מחרוזת (4) “1723” [“Display_Name”] => מחרוזת (19) “שדים רחוב Neeko” [“champion_id”] => מחרוזת (3) “147” [“champion_name”] => מחרוזת (0) “” [“url_str”] => מחרוזת (19) “Neeko-Street-Demon => מחרוזת (4) “1350” [“Chroma_Count”] => מחרוזת (1) “8” [“is_available”] => מחרוזת (1) “1” [“is_deleted”] => מחרוזת (1) “0 “[” adming_date “] => מחרוזת (19)” 2023-09-13 00:00:00 “[” הסרה_דייט “] => מחרוזת (19)” 0000-00-00 00:00:00 “[” ציון “] => מחרוזת (1)” 0 “[” Header_Score “] => מחרוזת (1)” 0 “[” VIVE_COUNT “] => מחרוזת (1)” 2 “[” תגובה_קונט “] => מחרוזת (1) “0” [“last_comment_ts”] => מחרוזת (19) “0000-00-00 00:00:00” [“isnew”] => int (1) [“url”] => מחרוזת (24) “Neeko -סטריט-דמוונס -1723 “> [3] => מערך (20) < ["skin_id"]=>מחרוזת (4) “1724” [“Display_Name”] => מחרוזת (23) “שדי רחוב DR. Mundo “[” champion_id “] => מחרוזת (2)” 26 “[” champion_name “] => מחרוזת (0)” “[” url_str “] => מחרוזת (22)” Dr-Mundo-Street-demons “[ “client_id”] => מחרוזת (5) “36021” [“סוג”] => מחרוזת (0) “” [“מחיר”] => מחרוזת (4) “1350” [“Chroma_Count”] => מחרוזת (1 ) “8” [“is_available”] => מחרוזת (1) “1” [“is_deleted”] => מחרוזת (1) “0” [“שחרור_דאט”] => מחרוזת (19) “2023-09-13 00 : 00: 00 “[” הסרה_דיאט “] => מחרוזת (19)” 0000-00-00 00:00:00 “[” ציון “] => מחרוזת (2)” -1 “[” Header_Score “] => מחרוזת (1) “0” [“Vote_Count”] => מחרוזת (1) “1” [“תגובה_קונט”] => מחרוזת (1) “0” [“last_comment_ts”] => מחרוזת (19) “0000-00 -00 00:00:00 “[” isNew “] => int (1) [” url “] => מחרוזת (27)” Dr-Mundo-Street-Demons-1724 “> [4] => מערך (20 ) < ["skin_id"]=>מחרוזת (4) “1725” [“Display_Name”] => מחרוזת (18) “שדי רחוב zyra” [“champion_id”] => מחרוזת (3) “101” [“champion_name”] => מחרוזת (0) “” [“url_str”] => מחרוזת (18) “zyra-street-demon => מחרוזת (4) “1350” [“Chroma_Count”] => מחרוזת (1) “8” [“is_available”] => מחרוזת (1) “1” [“is_deleted”] => מחרוזת (1) “0 “[” adming_date “] => מחרוזת (19)” 2023-09-13 00:00:00 “[” הסרה_דייט “] => מחרוזת (19)” 0000-00-00 00:00:00 “[” ציון “] => מחרוזת (1)” 2 “[” Header_Score “] => מחרוזת (1)” 0 “[” Vote_Count “] => מחרוזת (1)” 2 “[” תגובה_קונט “] => מחרוזת (1) “0” [“last_comment_ts”] => מחרוזת (19) “0000-00-00 00:00:00” [“isnew”] => int (1) [“url”] => מחרוזת (23) “zyra -סטריט-דמונים -1725 “> [5] => מערך (20) < ["skin_id"]=> < ["skin_id"]=>מחרוזת (4) “1727” [“Display_Name”] => מחרוזת (20) “שדי רחוב rengar” [“champion_id”] => מחרוזת (3) “103” [“champion_name”] => מחרוזת (0) “” [“url_str”] => מחרוזת (20) “rengar-street-demon => מחרוזת (4) “1350” [“Chroma_Count”] => מחרוזת (1) “8” [“is_available”] => מחרוזת (1) “1” [“is_deleted”] => מחרוזת (1) “0 “[” adming_date “] => מחרוזת (19)” 2023-09-13 00:00:00 “[” הסרה_דייט “] => מחרוזת (19)” 0000-00-00 00:00:00 “[” ציון “] => מחרוזת (2)” -1 “[” header_score “] => מחרוזת (1)” 0 “[” viv_count “] => מחרוזת (1)” 1 “[” תגובה_קונט “] => מחרוזת (1 ) “0” [“last_comment_ts”] => מחרוזת (19) “0000-00-00 00:00:00” [“isNew”] => int (1) [“url”] => מחרוזת (25) ” rengar-street-demons-1727 “> [7] => מערך (20) < ["skin_id"]=>מחרוזת (4) “1728” [“Display_Name”] => מחרוזת (23) “Crystalis Motus Taliyah” [“Champion_ID”] => מחרוזת (3) “131” [“champion_name”] => מחרוזת (0) “” ” [“url_str”] => מחרוזת (23) “taliyah-crystalis-motus” [“client_id”] => string (6) “163021” [“סוג”] => מחרוזת (16) “Crafting hextech” [“מחיר “] => מחרוזת (1)” 0 “[” Chroma_Count “] => מחרוזת (1)” 1 “[” is_available “] => מחרוזת (1)” 1 “[” is_deleted “] => מחרוזת (1) “0” [“שחרור_דאט”] => מחרוזת (19) “2023-09-13 00:00:00” [“הסרה_דייט”] => מחרוזת (19) “0000-00-00 00:00:00” [[ “ציון”] => מחרוזת (1) “2” [“Header_Score”] => מחרוזת (1) “0” [“VIVE_COUNT”] => מחרוזת (1) “2” [“תגובה_קונט”] => מחרוזת ( 1) “0” [“last_comment_ts”] => מחרוזת (19) “0000-00-00 00:00:00” [“isNew”] => int (1) [“url”] => מחרוזת (28) “Taliyah-Crystalis-Motus-1728″> [8] => מערך (23) < ["skin_id"]=>מחרוזת (2) “10” [“Display_Name”] => מחרוזת (16) “דם ירח דם אקאלי” [“champion_id”] => מחרוזת (2) “50” [“champion_name”] => מחרוזת (5) “Akali “[” url_str “] => מחרוזת (16)” Akali-Blood-Moon “[” Client_ID “] => מחרוזת (5)” 84005 “[” סוג “] => מחרוזת (0)” “[” מחיר ” ] => מחרוזת (3) “975” [“Chroma_Count”] => מחרוזת (1) “0” [“is_available”] => מחרוזת (1) “1” [“הוא_דלט”] => מחרוזת (1) ” 0 “[” adming_date “] => מחרוזת (19)” 2011-07-07 00:00:00 “[” הסרה_דייט “] => מחרוזת (19)” 0000-00-00 00:00:00 “[” ציון “] => מחרוזת (3)” 310 “[” Header_Score “] => מחרוזת (3)” 538 “[” VIVE_COUNT “] => מחרוזת (3)” 496 “[” תגובה_קונט “] => מחרוזת (1 ) “3” [“last_comment_ts”] => מחרוזת (19) “2019-04-30 12:03:17” [“onsale”] => bool (true) [“sale_price”] => מחרוזת (3) ” 536 “[” salepercent “] => צף (45.025641025641) [“isnew”] => int (0) [“url”] => מחרוזת (19) “Akali-blood-moon-10″> [9] => מערך (23) < ["skin_id"]=>מחרוזת (3) “141” [“Display_Name”] => מחרוזת (12) “גרגות, ESQ.”[” champion_id “] => מחרוזת (2)” 45 “[” champion_name “] => מחרוזת (6)” gragas “[” url_str “] => מחרוזת (17)” Gragas-Gragas-ESQ “[” Client_id “] => מחרוזת (5)” 79004 “[” סוג “] => מחרוזת (0)” “[” מחיר “] => מחרוזת (3)” 975 “[” Chroma_Count “] => מחרוזת (1)” 0 “[” is_available “] => מחרוזת (1)” 1 “[” is_deleted “] => מחרוזת (1)” 0 “[” שחרור_דאט “] => מחרוזת (19)” 2011-04-12 00:00 : 00 “[” הסרה_דאט “] => מחרוזת (19)” 0000-00-00 00:00:00 “[” ציון “] => מחרוזת (2)” 32 “[” Header_Score “=> מחרוזת (3 ) “127” [“Vote_Count”] => מחרוזת (2) “95” [“תגובה_קונט”] => מחרוזת (1) “0” [“last_comment_ts”] => מחרוזת (19) “0000-00-00 00 : 00: 00 “[” onSale “] => bool (true) [” sale_price “] => string (3)” 390 “[” salepercent “] => int (60) [” isNew “] => int ( 0) [“url”] => מחרוזת (21) “Gragas-Gragas-ESQ-141″> [10] => מערך (23) < ["skin_id"]=>מחרוזת (3) “405” [“Display_Name”] => מחרוזת (19) “Sandscourge Skarner” [“Champion_ID”] => מחרוזת (2) “81” [“champion_name”] => מחרוזת (7) “Skarner” [“url_str”] => מחרוזת (19) “skarner-sandscourge” [“client_id”] => מחרוזת (5) “72001” [“סוג”] => מחרוזת (0) “” [“מחיר”] => מחרוזת (3) “975” [“Chroma_Count”] => מחרוזת (1) “0” [“is_available”] => מחרוזת (1) “1” [“is_deleted”] => מחרוזת (1) “0” [ “adming_date”] => מחרוזת (19) “2011-08-09 00:00:00” [“הסרה_דייט”] => מחרוזת (19) “0000-00-00 00:00:00” [“ציון”] => מחרוזת (1) “7” [“Header_Score”] => מחרוזת (3) “156” [“viv_count”] => מחרוזת (2) “58” [“תגובה_קונט”] => מחרוזת (1) “0 “[” last_comment_ts “] => מחרוזת (19)” 0000-00-00 00:00:00 “[” onsale “] => bool (true) [” sale_price “] => מחרוזת (3)” 390 “[ “salepercent”] => int (60) [“isnew”] => int (0) [“url”] => מחרוזת (23) “Skarner-sandscourge-405″> [11] => מערך (23) < ["skin_id"]=>מחרוזת (3) “765” [“Display_Name”] => מחרוזת (10) “Warden Jax” [“Champion_ID”] => מחרוזת (2) “15” [“Champion_NAME”] => מחרוזת (3) “JAX” [“url_str”] => מחרוזת (10) “jax-larden” [“client_id”] => מחרוזת (5) “24012” [“סוג”] => מחרוזת (0) “” [“מחיר” => מחרוזת (3) “750” [“Chroma_Count”] => מחרוזת (1) “0” [“is_available”] => מחרוזת (1) “1” [“is_deleted”] => מחרוזת (1) “0” [[ “adming_date”] => מחרוזת (19) “2015-10-01 00:00:00” [“הסרה_דייט”] => מחרוזת (19) “0000-00-00 00:00:00” [“ציון”] => מחרוזת (2) “23” [“header_score”] => מחרוזת (2) “90” [“viv_count”] => מחרוזת (2) “82” [“תגובה_קונט”] => מחרוזת (1) “0 “[” last_comment_ts “] => מחרוזת (19)” 0000-00-00 00:00:00 “[” onSale “] => bool (true) [” sale_price “] => מחרוזת (3)” 487 “[ “salepercent”] => צף (35.066666666667) [“isnew”] => int (0) [“url”] => מחרוזת (14) “Jax-ladyen-765″> [12] => מערך (23) < ["skin_id"]=>מחרוזת (3) “781” [“Display_Name”] => מחרוזת (17) “Elderwood Hecarim” [“Champion_ID”] => מחרוזת (2) “96” [“champion_name”] => מחרוזת (7) “Hecarim” [“url_str”] => מחרוזת (17) “Hecarim-elderwood” [“client_id”] => מחרוזת (6) “120005” [“סוג”] => מחרוזת (0) “” [“מחיר”] => מחרוזת (4) “1350” [“Chroma_Count”] => מחרוזת (1) “0” [“is_available”] => מחרוזת (1) “1” [“is_deleted”] => מחרוזת (1) “0” [[ “adming_date”] => מחרוזת (19) “2015-11-25 00:00:00” [“הסרה_דייט”] => מחרוזת (19) “0000-00-00 00:00:00” [“ציון”] => מחרוזת (2) “74” [“Header_Score”] => מחרוזת (2) “82” [“viv_count”] => מחרוזת (2) “94” [“תגובה_קונט”] => מחרוזת (1) “0 “[” last_comment_ts “] => מחרוזת (19)” 0000-00-00 00:00:00 “[” onSale “] => bool (true) [” sale_price “] => מחרוזת (3)” 742 “[ “salepercent”] => צף (45.037037037037) [“isnew”] => int (0) [“url”] => מחרוזת (21) “Hecarim-Elderwood-781″> [13] => מערך (23) < ["skin_id"]=>מחרוזת (3) “794” [“Display_Name”] => מחרוזת (14) “Noon jhin” [“champion_id”] => מחרוזת (3) “129” [“champion_name”] => מחרוזת (4) “jhin “[” url_str “] => מחרוזת (14)” jhin-high-inoon “[” client_id “] => מחרוזת (6)” 202001 “[” סוג “] => מחרוזת (0)” “[” מחיר ” ] => מחרוזת (4) “1350” [“Chroma_Count”] => מחרוזת (1) “8” [“is_available”] => מחרוזת (1) “1” [“is_deleted”] => מחרוזת (1) ” 0 “[” adming_date “] => מחרוזת (19)” 2016-02-01 00:00:00 “[” הסרה_דייט “] => מחרוזת (19)” 0000-00-00 00:00:00 “[” ציון “] => מחרוזת (2)” 69 “[” Header_Score “] => מחרוזת (3)” 312 “[” Vote_Count “] => מחרוזת (3)” 132 “[” תגובה_קונט “] => מחרוזת (1 ) “0” [“last_comment_ts”] => מחרוזת (19) “0000-00-00 00:00:00” [“onsale”] => bool (true) [“sale_price”] => מחרוזת (3) ” 607 “[” salepercent “] => צף (55.037037037037) [“isnew”] => int (0) [“url”] => מחרוזת (18) “Jhin-High-Noon-794″> [14] => מערך (23) < ["skin_id"]=>מחרוזת (3) “837” [“Display_name”] => מחרוזת (8) “סר קלד” [“champion_id”] => מחרוזת (3) “132” [“champion_name”] => מחרוזת (4) “kled” [“url_str”] => מחרוזת (8) “keld-sir” [“client_id”] => מחרוזת (6) “240001” [“סוג”] => מחרוזת (0) “” [“מחיר” =>> מחרוזת (3) “975” [“Chroma_Count”] => מחרוזת (1) “0” [“is_available”] => מחרוזת (1) “1” [“is_deleted”] => מחרוזת (1) “0” [ “adming_date”] => מחרוזת (19) “2016-08-10 00:00:00” [“הסרה_דייט”] => מחרוזת (19) “0000-00-00 00:00:00” [“ציון”] => מחרוזת (2) “21” [“Header_Score”] => מחרוזת (3) “133” [“viv_count”] => מחרוזת (2) “61” [“תגובה_קונט”] => מחרוזת (1) “1 1 “[” last_comment_ts “] => מחרוזת (19)” 2017-06-13 23:02:31 “[” onsale “] => bool (true) [” sale_price “] => מחרוזת (3)” 585 “[ “salepercent”] => int (40) [“isnew”] => int (0) [“url”] => string (12) “KLED-SIR-837″> [15] => מערך (23) < ["skin_id"]=>מחרוזת (3) “849” [“Display_Name”] => מחרוזת (14) “בייקר פנתאון” [“champion_id”] => מחרוזת (2) “44” [“champion_name”] => מחרוזת (8) “פנתאון” [“url_str”] => מחרוזת (14) “Pantheon-Baker” [“Client_ID”] => מחרוזת (5) “80008” [“סוג”] => מחרוזת (0) “” [“מחיר” => מחרוזת (3) “975” [“Chroma_Count”] => מחרוזת (1) “0” [“is_available”] => מחרוזת (1) “1” [“is_deleted”] => מחרוזת (1) “0” [ “adming_date”] => מחרוזת (19) “2016-09-08 00:00:00” [“הסרה_דאט”] => מחרוזת (19) “0000-00-00 00:00: 00” [“ציון”] => מחרוזת (2) “51” [“Header_Score”] => מחרוזת (2) “54” [“Vote_Count”] => מחרוזת (2) “77” [“תגובה_קונט”] => מחרוזת (1) “0 “[” last_comment_ts “] => מחרוזת (19)” 0000-00-00 00:00:00 “[” onSale “] => bool (true) [” sale_price “] => מחרוזת (3)” 487 “[ “salepercent”] => float (50.051282051282) [“isnew”] => int (0) [“url”] => מחרוזת (18) “Pantheon-Baker-849″> [16] => מערך (23) < ["skin_id"]=>מחרוזת (4) “1092” [“Display_Name”] => מחרוזת (23) “קרב פרופסור גרייבס” [“champion_id”] => מחרוזת (2) “85” [“champion_name”] => מחרוזת (0) “” [“url_str”] => מחרוזת (23) “Graves-Battle-PROPSOSE” [“CLESTED_ID”] => מחרוזת (6) “104025” [“סוג”] => מחרוזת (0) “” [“מחיר”] => מחרוזת (4) “1350” [“Chroma_Count”] => מחרוזת (1) “1” “[” is_available “] => מחרוזת (1)” 0 “[” is_deleted “] => מחרוזת (1)” 0 “[” adming_date “] => מחרוזת (19)” 2019-05-15 00:00:00 “[” הסרה_דייט “] => מחרוזת (19)” 0000-00-00 00:00: 00 “[” ציון “] => מחרוזת (2)” 38 “[” Header_Score “] => מחרוזת (1)” 0 “[” VIVE_COUNT “] => מחרוזת (2)” 48 “[” תגובה_קונט “] => מחרוזת (1) “0” [“last_comment_ts”] => מחרוזת (19) “0000-00-00 00:00:00” [“onsale”] => bool (true) [“sale_price”] => מחרוזת (3) “675 “[” salepercent “] => int (50) [” isnew “] => int (0) (23) < ["skin_id"]=> < ["skin_id"]=>מחרוזת (4) “1183” [“Display_Name”] => מחרוזת (18) “BlackFrost Rek’sai” [“Champion_ID”] => מחרוזת (3) “123” [“champion_name”] => מחרוזת (0) ” “[” url_str “] => מחרוזת (17)” reksai-blackfrost “[” client_id “] => מחרוזת (6)” 421009 “[” סוג “] => מחרוזת (0)” “[” מחיר “] = > מחרוזת (4) “1350” [“Chroma_Count”] => מחרוזת (1) “7” [“is_available”] => מחרוזת (1) “1” [“is_deleted”] => מחרוזת (1) “0” [“adming_date”] => מחרוזת (19) “2020-03-05 00:00:00” [“הסרה_דייט”] => מחרוזת (19) “0000-00-00 00:00: 00” [“ציון” ] => מחרוזת (2) “25” [“Header_Score”] => מחרוזת (1) “0” [“viv_count”] => מחרוזת (2) “31” [“תגובה_קונט”] => מחרוזת (1) ” 0 “[” last_comment_ts “] => מחרוזת (19)” 0000-00-00 00:00:00 “[” onsale “] => bool (true) [” sale_price “] => מחרוזת (3)” 607 ” [“salepercent”] => float (55.037037037037) [“isnew”] => int (0) [“url”] => מחרוזת (22) “reksai-blackfrost-1183″> [19] => מערך (23) < ["skin_id"]=>מחרוזת (4) “1228” [“Display_Name”] => מחרוזת (23) “מסיבת הבריכה היימרדינגר” [“Champion_ID”] => מחרוזת (2) “40” [“champion_name”] => מחרוזת (0) “” [“url_str”] => מחרוזת (23) “Heimerdinger-party-party” [“client_id”] => מחרוזת (5) “74015” [“סוג”] => מחרוזת (0) “” [“מחיר”] => מחרוזת (4) “1350” [“Chroma_Count”] => מחרוזת (1) “8” [“is_available”] => מחרוזת (1) “1” [“is_deleted”] => מחרוזת (1) “0 “[” adming_date “] => מחרוזת (19)” 2020-07-02 00:00:00 “[” הסרה_דייט “] => מחרוזת (19)” 0000-00-00 00:00:00 “[” ציון “] => מחרוזת (2)” 13 “[” Header_Score “] => מחרוזת (1)” 0 “[” VIVE_COUNT “] => מחרוזת (2)” 35 “[” תגובה_קונט “] => מחרוזת (1) “0” [“last_comment_ts”] => מחרוזת (19) “0000-00-00 00:00:00” [“onsale”] => bool (true) [“sale_price”] => מחרוזת (3) “607 “[” salepercent “] => צף (55.037037037037) [“isnew”] => int (0) [“url”] => מחרוזת (28) “Heimerdinger-pool-party-1228″> [20] => מערך (23) < ["skin_id"]=>מחרוזת (4) “1393” [“Display_Name”] => מחרוזת (14) “Sentinel Diana” [“Champion_ID”] => מחרוזת (3) “102” [“champion_name”] => מחרוזת (0) “” [ “url_str”] => מחרוזת (14) “Diana-Sentinel” [“Client_ID”] => מחרוזת (6) “131027” [“סוג”] => מחרוזת (0) “” [“מחיר” => מחרוזת (4) “1350” [“Chroma_Count”] => מחרוזת (1) “9” [“is_available”] => מחרוזת (1) “1” [“is_deleted”] => מחרוזת (1) “0” [” adming_date “] => מחרוזת (19)” 2021-07-08 00:00:00 “[” הסרה_דאט “] => מחרוזת (19)” 0000-00-00 00:00: 00 “[” ציון “] = > מחרוזת (2) “42” [“Header_Score”] => מחרוזת (1) “0” [“VIVE_COUNT”] => מחרוזת (2) “58” [“תגובה_קונט”] => מחרוזת (1) “0” [“last_comment_ts”] => מחרוזת (19) “0000-00-00 00:00:00” [“onsale”] => bool (true) [“sale_price”] => מחרוזת (3) “742” [” salepercent “] => float (45.037037037037) [“isnew”] => int (0) [“url”] => מחרוזת (19) “דיאנה-סנטינל -1393″> [21] => מערך (23) < ["skin_id"]=>מחרוזת (4) “1533” [“Display_Name”] => מחרוזת (16) “סמירה בצהריים גבוהה” [“champion_id”] => מחרוזת (3) “167” [“champion_name”] => מחרוזת (0) “” [“url_str”] => מחרוזת (16) “Samira-High-Noon” [“Client_ID”] => מחרוזת (6) “360020” [“סוג”] => מחרוזת (0) “” [“מחיר”] => מחרוזת (4) “1350” [“Chroma_Count”] => מחרוזת (1) “9” [“is_available”] => מחרוזת (1) “1” [“is_deleted”] => מחרוזת (1) “0 “[” adming_date “] => מחרוזת (19)” 2022-05-26 00:00:00 “[” הסרה_דייט “] => מחרוזת (19)” 0000-00-00 00:00:00 “[” ציון “] => מחרוזת (2)” 16 “[” Header_Score “] => מחרוזת (1)” 0 “[” VIVE_COUNT “] => מחרוזת (2)” 32 “[” תגובה_קונט “] => מחרוזת (1) “0” [“last_comment_ts”] => מחרוזת (19) “0000-00-00 00:00:00” [“onsale”] => bool (true) [“sale_price”] => מחרוזת (3) “944 “[” salepercent “] => צף (30.074074074074) [“isnew”] => int (0) [“url”] => מחרוזת (21) “סמירה-היי-נון -1533″> [22] => מערך (23) < ["skin_id"]=>מחרוזת (4) “1663” [“Display_Name”] => מחרוזת (20) “dawnbringer renekton” [“champion_id”] => מחרוזת (2) “68” [“champion_name”] => מחרוזת (0) “” [[ “url_str”] => מחרוזת (20) “renekton-dawnbringer” [“client_id”] => מחרוזת (5) “58033” [“סוג”] => מחרוזת (0) “” [“מחיר” => מחרוזת (4) “1350” [“Chroma_Count”] => מחרוזת (1) “8” [“is_available”] => מחרוזת (1) “1” [“is_deleted”] => מחרוזת (1) “0” [” adming_date “] => מחרוזת (19)” 2023-04-19 00:00:00 “[” הסרה_דייט “] => מחרוזת (19)” 0000-00-00 00:00:00 “[” ציון “] = > מחרוזת (1) “3” [“Header_Score”] => מחרוזת (1) “0” [“VIVE_COUNT”] => מחרוזת (1) “7” [“תגובה_קונט”] => מחרוזת (1) “0” [“last_comment_ts”] => מחרוזת (19) “0000-00-00 00:00:00” [“onsale”] => bool (true) [“sale_price”] => מחרוזת (3) “975” [” salepercent “] => float (27.7777777777778) [“isnew”] => int (0) [“url”] => מחרוזת (25) “renekton-dawnbringer-1663” >>

עלות פופולריות של רשימת המשאלות לשחרור עור

חֲדָשׁוֹת עדכון פוסטים חדש

הפוך את Avatar Lol Mastery Level 7

זה המוקד כי לאחרונה קהילת המשחקים צופה שהפרויקט יהיה תלבושות זמינות בעתיד, כעת אין צורך בהן מכיוון שהיה רשמי לשלושה פרויקטים של עור.

סיבוב חדש לאלוף בחינם שבוע חדש: Kindred, Syndra, Lissandra, Nautilus ועוד!

סיבוב אלוף חדש בחינם שבוע חדש: Kindred, Syndra, Lissandra, Nautilus ועוד!

בואו נצא עם סיבוב חדש לאלוף בחינם ליגת השבוע החדשה של Lengends.

מתאמן גיוס SKT T1, בעתיד יכול היה להחליף את פאקר

מתאמן גיוס SKT T1, בעתיד יכול היה להחליף את פאקר

לאחרונה, בסיאול ב- 07 ביוני 17:54, בטוויטר הרשמי הצוות SKT T1 פרסם הודעות גיוס מתאמן, מתאמנים עתידיים יכולים להחליף את Faker.